Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v minulých Dotačních novinách jsme psali o aktuální výzvě programu Technologie. Ve výzvě stále zbývá velké množství nevyčerpaných prostředků, a proto v aktuálních novinách navážeme informacemi o „Plánu digitální transformace“, který je stěžejním podpůrným materiálem pro získání dotace. Zajímavou kombinaci dotace a zvýhodněného úvěru na průmyslové ČOV, chladicí zařízení nebo sklady chemických látek nabízí OP Životní prostředí.

V rámci Programu rozvoje venkova bude na začátku dubna spuštěn příjem žádostí o podporu v jarním kole výzev, na příkladu si představíme Podporu agroturistiky. V OP Praha – Pól růstu představíme výzvu zaměřenou na budování a provozování inovační infrastruktury, tedy například podnikatelských inkubátorů.

Veškeré nové výzvy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Pro získání dotace z VII. výzvy Programu podpory TECHNOLOGIE Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost potřebují žadatelé vypracovat Projektový záměr orientovaný na stav a výhled digitální transformace podniku. Ve článku se můžete dočíst, co vše takový záměr obsahuje a jak vám s ním můžeme pomoci.
Operační program Životní prostředí přináší pro výrobní podniky a další provozy s potenciálním environmentálním rizikem možnost financovat projekty na snížení průmyslového znečištění a odstranění ekologických rizik.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení technologie k omezení emisí znečišťujících životní prostředí. Jde například o průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení na bázi čpavku nebo provozů, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky, a to na celém území České republiky kromě hl. města Prahy.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty, obce, kraje a jejich příspěvkové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Integrovaný finanční nástroj (zvýhodnění půjčka) ve výší 35-100% způsobilých investičních nákladů, lze zkombinovat s nenávratnou dotací až 25%. V nejvýhodnější variantě tedy můžete získat 25 % dotace a 75 % nákladů formou zvýhodněné půjčky.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. června 2018.

Dotace na rozšíření činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky. Cílem této výzvy je zajištění navýšení příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, podpora širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení; Doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení; Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m; Nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení a dále nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 24.4.2018.

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, tedy vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory, akcelerátory apod.)

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury; Provozování inovační infrastruktury.

ŽADATEL:
Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi; Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací); Podnikatelské subjekty; Nestátní neziskové organizace; Profesní a zájmová sdružení; Státní podniky.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 17.10.2018.

CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny