Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

jako vždy se vás pokusíme inspirovat dotacemi z nejrůznějších oblastí.  Nejdříve se podíváme na výzvu zaměřenou na sociální bydlení, která přináší řadu pozitivních změn.

Pokračovat budeme technologickou oblastí, kde v rámci ITI Plzeň mohou klastry získat podporu na svůj rozvoj, či internacionalizaci. Následně si představíme jednu z desítek otevřených výzev MAS, podporující vzdělávání na Vsetínsku. Dotační noviny zakončíme sportem - organizace v Jihočeském kraji mohou získat podporu na mezinárodní, či republikové sportovní akce.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Podpora je zaměřena na nákup nemovitostí a pořízení nezbytného základního vybavení pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jedná se o projekty realizované na území sociálně vyloučených lokalit.
IROP Výzva č. 80 Sociální bydlení pro SVL

PŘEDMĚT DOTACE:
Sociální bydlení – jedná se o pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

ŽADATEL:
Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18.9.2018.

Dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

PŘEDMĚT DOTACE:
Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

ŽADATEL:
Právnická osoba ve smyslu § 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příjemce podpory musí být složen minimálně z 15 na sobě nezávislých členů.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29.3.2019.

Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
MAS Střední Vsetínsko, z.s. – IROP – Kvalitní vzdělávání

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol; Zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd ve schopnosti práce s digitálními technologiemi); Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29.6.2018.

Dotace na pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci JČK a na podporu jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících kraj na mezinárodní úrovni.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořadatelství mezinárodních nebo republikově významných aktivit; Reprezentace Jihočeského kraje na mezinárodní úrovni.

ŽADATEL:
Právnické a fyzické osoby působící v oblasti vědy, mládeže a sportu.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1.6.2018.

Dotační Manager
Nové výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti sociálního bydlení přinášejí řadu pozitivních změn pro žadatele. Jedním z největších rozdílů je možnost nové výstavby sociálních bytů, nikoliv pouze rekonstrukce. Další pozitivní změnou je rozšíření cílové skupiny i na důchodce, kteří však můžou tvořit maximálně polovinu obyvatel dané bytové jednotky. V případě zájmu o konzultaci záměru se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.
 
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.