Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v úvodu letního čísla Dotačních novin vás nejprve seznámíme se změnami dotací ze SFDI na výstavbu či rekonstrukci chodníků a cyklostezek. Můžeme předeslat, že se jedná o změny pozitivní, které souvisí s délkou realizace projektu a zmírněním nutných příloh k podání žádosti.

Šíři dotačního spektra si dále ukážeme na dotačních programech z oblastí: Bezpečnost dopravy a cyklodopravy na Střední Hané, Podpora rodinné politiky na Vysočině a Infrastruktura pro vzdělávání na Tanvaldsku.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
V nedávné době byly vyhlášeny výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v oblasti výstavby či rekonstrukce chodníků a cyklostezek. Ty přinášejí řadu pozitivních změn, které se dotýkají realizace projektu i uvolněním pravidel v oblasti dodání některých z potřebných dokumentů. Konkrétní informace se dozvíte v tomto článku.
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

PŘEDMĚT DOTACE:
Bezpečnost dopravy; Výstavba a rekonstrukce cyklotras a cyklostezek.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 27.8.2018.

Dotace na vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Provozní náklady mateřských a rodinných center; Vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin; Zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podpora rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podpora zdravého životního stylu.

ŽADATEL:
Spolky a ústavy; obecně prospěšné společnosti; církevní právnické osoby, příspěvkové organizace zřizované obcemi. Projekty musí být organizovány na území Kraje Vysočina.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10.9.2018.

Moji lidi
Dotace pro školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního a základního vzdělávání a péče o děti.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb. pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy, školská zařízení a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10.8.2018.

CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.