Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v Dotačních novinách znovu představíme aktuální zajímavé výzvy. Ministerstvo životního prostřední vyhlásilo výzvu, která poskytne dotace na výstavbu, či modernizaci sběrných dvorů.

V rámci Ministerstva zemědělství je možné získat dotace na budování, či obnovu rybníků, vodních nádrží a funkčních objektů.
V CHKO mohou obce požádat o dotace na rekonstrukci či úpravu veřejného osvětlení. Vlastníci dotčené infrastruktury mohou získat dotace na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na sběrné dvory, výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury; zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

ŽADATEL:
Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků) - pouze veřejné subjekty; Ostatní aktivity – fyzické i právnické osoby.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28.2.2019.

Dotace pro obce nebo svazky obcí, státní podniky Povodí a Lesy České republiky na rekonstrukci, odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba, rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků, vodních nádrží a funkčních objektů; Zvýšení kapacity a průtočnosti koryt drobných vodních toků; Zvýšení průtočnosti koryt drobných vodních toků; Zvýšení stability dna, břehů a souvisejících objektů vodního toku.

ŽADATEL:
Státní podniky Povodí a Lesy České republiky; Obce, svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15.1.2019.

Dotace na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce či úprava veřejného osvětlení na území národních parků a CHKO.

ŽADATEL:
Obce a městské části; Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí; Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.10.2018.

Moji lidi
Dotace je určena pro rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy a přístavů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba; Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

ŽADATEL:
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury a manipulačních prostředků.

VÝŠE PODPORY:
Až 49 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 23.11.2018.

CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.