Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

i v aktuálních Dotačních novinách pokračujeme v seriálu článků týkajících se dotací na úspory energií. Tentokrát si ukážeme, že velký potenciál úspor skýtá masný průmysl. Následně se podíváme na zajímavé změny v programu ENERG.

Do 31.10. je možné žádat o dotace na rekonstrukci, výstavbu, či vybavení mateřských škol a dětských skupin. Poutavou příležitost pro zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi představuje program Zéta.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Po měsíci opět přicházíme s rozborem energetických opatření, tentokrát v masném průmyslu. Potravinářský průmysl se podílí na konečné spotřebě energie v průmyslu z cca 8 %. V tomto odvětví jsou ve struktuře spotřeby paliv a energie čtyři hlavní obory a jedním z nich je právě masný průmysl − s podílem přibližně 13 % energetické spotřeby.

V rámci struktury spotřebovávané energie převažuje zemní plyn a elektřina. Celý potravinářský průmysl má velmi vysoký potenciál úspor v konečné spotřebě energie (okolo 30 %). Na potenciálu úspor se podílejí zejména opatření v systémech výroby a distribuce tepla, vytápění, klimatizace, opatření v oblasti energetického managementu, a technologická opatření.
 
Od 17. září budou moci toto zvýhodněné financování získat i velké podniky. Zároveň došlo ke snížení dolní hranice výše poskytovaného úvěru na 1 milion korun, aby bylo možné programem financovat i menší projekty typu výměny osvětlení ve výrobních halách a podnicích, které povedou k úspoře energie.

Zvýhodněné úvěry programu ENERG napomáhají malým, středním i velkým podnikatelům financovat projekty zaměřené na úsporu energie. Produkt je doplňkem k programu Úspory energie a je zaměřen pouze na projekty realizované na území hlavního města Prahy.
Dotace na stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.

PŘEDMĚT DOTACE:
Infrastruktura mateřských škol a dětských skupin: Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin; Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti; Nákup nemovitosti; Pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek.

ŽADATEL:
Zařízení péče o děti do 3 let; Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti; Veřejnoprávní organizace; Nestátní neziskové organizace; Církve; Církevní organizace; Organizační složky státu; Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.10.2018.

Moji lidi
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA je tematicky zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi; Zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem; Podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

ŽADATEL:
Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků; Podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 25.10.2018.

CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny