Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

Operační program Zaměstnanost zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev. V listopadových Dotačních novinách se tím pádem dozvíte, jak to bude v roce 2019 s dotacemi na podnikové vzdělávání zaměstnanců, či podporou dětských skupin!

V rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena výzva Technologie pro začínající podnikatele.  A jako každý měsíc nesmí chybět článek týkající se úspor energií!

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Po takřka třech letech bude možné v OP Zaměstnanost znovu žádat o dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Na předchozí výzvu 43 naváže výzva 97. Plánované datum vyhlášení je 15.3.2019 a znovu se bude jednat o kolovou výzvu. Celkově by mělo být rozděleno 1,7 miliardy. Podporovanými aktivitami jsou profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.
V roce 2019 budou vyhlášeny nové výzvy jak na provoz stávajících dětských skupin, tak založení nových!
 
 
Dotace na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení (podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení); Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost; Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

ŽADATEL:
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku a vznikla v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně).

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29.5.2019.

V příspěvku si představíme, jaké jsou jednotlivé kroky realizace úsporného projektu. Program Úspory energie je stále jakousi popelkou operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Energeticky úsporné projekty mají velký potenciál, ale zatím se nedokázaly prosadit. Zájemců o dotace je hodně, stejně jako adeptek na budoucí královnu ve známé pohádce. Nicméně nalezení vhodného projektu se často vyrovná pomyslnému nasazení ztraceného střevíčku na tu správnou nohu. Projekt nesmí být příliš rychle návratný, to by dotaci nepotřeboval, ale na druhou stranu ani moc málo efektivní, to by nevyhověl bodovým kritériím.
 
Moji lidi
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny