Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

vše nejlepší do nového roku a samozřejmě také spoustu nových dotačních výzev vám přeje redakce Dotačních novin.

V aktuálním vydání se podíváme na výzvy v programech Technologie, Marketing, Nízkouhlíkové technologie a Inovační vouchery, chybět nebude ani rubrika Úspory energie.
 
Program Úspory energie podporuje investiční projekty, které vedou ke snížení energetické náročnosti podnikových provozů. Pokud je vaše technologie energeticky “hladová” (technologií se myslí nejen míchací centrum, ale i další technologické komponenty, které spotřebovávají energii) a její obměnou dosáhnete snížení spotřeby, můžete na pořízení této úspornější technologie získat podporu až 50 %.
Výzva přináší snížení požadavků na současnou úroveň digitální transformace žadatele, což by mělo vést k tomu, že podporu na pořízení nových výrobních a nevýrobních technologií získá více žadatelů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací.

ŽADATEL:
Malý a střední podnik.

VÝŠE PODPORY:
Až 45 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 13.06.2019.

Dotace na podporu marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí; Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení; Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem.

ŽADATEL:
Malý a střední podnik.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.05.2019.

Nízkouhlíkové technologie
Vyhlášeny byly nové výzvy v následujících oblastech:

Druhotné suroviny:
zavádění inovativních technologií – k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě; kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny; na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Elektromobilita:
pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel; pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Akumulace energie:
inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě:
technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě, či jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.).
 
Cílem je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

ŽADATEL:
Malý a střední podnik.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.06.2020.


 
Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny