Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v posledním vydání Dotačních novin pro rok 2018 se zaměříme na regionální výzvy vyhlašované v rámci místních akčních skupin, v oblastech: modernizace škol, sociální bydlení, rozvoj venkova, technika integrovaného záchranného systému.

Vše nejlepší do nového roku a samozřejmě také spoustu nových dotačních výzev vám přeje redakce Dotačních novin.

Dotace na modernizaci stávajících odborných učeben, budování zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí (technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích).
Rekonstrukce veřejných budov a zlepšení dostupnosti služeb

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavební práce; Nákup pozemků a staveb; Pořízení vybavení budov a učeben; Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu; Klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); Budování bezbariérovosti škol.

ŽADATEL:
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 20.2.2019.

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení, výstavba či rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace, obce, církve, církevní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28.2.2019.

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh; Podpora investic do lesnických technologií a technologií na zpracování lesnických produktů; Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin; Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů; Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů a lesních pozemků; Podnikatelské subjekty (mikropodniky a malé podniky) ve venkovských oblastech.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29.3.2019.

Dotace přispívá k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – sucho.

PŘEDMĚT DOTACE:
Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – sucho.

ŽADATEL:
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18.2.2019.


 
Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.