Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se podíváme na program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP a dále na regionální podporu drobného podnikání prostřednictvím Místní akční skupiny Královská stezka.

Se začátkem roku přichází konec našeho pravidelného seriálu Úspory energie. Rozloučíme se článkem z mlékárenského průmyslu a připomeneme také výzvu na energetické úspory v bytových domech.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Vedení firem ví, jaké jsou měsíční náklady za energie, ale méně se už vyzná v tom, kde vznikají, což přináší úskalí, že co není měřitelné, to se těžko zlepšuje. V článku jsme proto vybrali kromě klasických energetických úspor (jako je výměna osvětlení, výměna oken, zateplení apod.) několik opatření přímo šitých na míru mlékárnám.
Dotace na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

ŽADATEL:
Vlastnící kulturních památek.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28. 2. 2019.

Podpora zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnické infrastruktury v lesích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora podnikání a cestovní ruch, zpřístupnění přírody. Podporováno je území MAS Královská stezka.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci; Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 25. 2. 2019.

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy; Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu; Výměna zdroje tepla pro vytápění; Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody; Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů; Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

ŽADATEL:
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících; Bytová družstva jako správci bytových domů.

VÝŠE PODPORY:
Až 40 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 11. 2019.


 
Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Vyzkoušejte Dotační Manager.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny