Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v Dotačních novinách představujeme zajímavé programy OP Zaměstnanost z oblasti: podpora mikrojeslí a ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře.

Druhá část se zaměřuje na zajímavé regionální programy. Jedná se o program na podporu budování infrastruktury pro vzdělávání na Vyškovsku a dále se můžete podívat, jakým způsobem se Karlovarský kraj snaží o snižování četnosti prasete divokého.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Výzva se zaměřuje na problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizovaných přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi.

PŘEDMĚT DOTACE:
Provozování mikrojeslí; Vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích; Spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

ŽADATEL:
Obec; Příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projekt; Nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu; Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost.ační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 14. 3. 2019.

Podporováno je navrhování a rozvíjení nových konceptů pro přetrvávající/hrozící sociální problémy, u nichž dosud v České republice neexistuje adekvátní řešení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy; Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření; Evaluace; Advokační práce.

ŽADATEL:
NNO, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, osoby samostatně výdělečně činné, poskytovatelé sociálních služeb, veřejné výzkumné instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 3. 2019.

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání; Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol; Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, organizačních složek státu; školy a školská zařízení v oblasti, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 3. 2019.

Dotační program byl zřízen za účelem snížení četnosti prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje, kde vlivem přemnožení černé zvěře (prasat) vznikají neúměrné škody na pozemcích a dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora pořízení ultrazvukových odpuzovačů (plašičů) zvěře ke snížení četnosti střetů s černou zvěří v oblastech obytných, rekreačních a v okolí dopravních komunikací.

ŽADATEL:
Územně samosprávný celek (obec, město, městys), příspěvková organizace Karlovarského kraje, nebo subjekt zřízený nebo ovládaný Karlovarským krajem.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 000,- Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28. 2. 2019.


 
Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Vyzkoušejte Dotační Manager.
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.