Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se podíváme mírně do budoucnosti.

Nejdříve si představíme plánované zaměření operačních programů v připravovaném programovém období 2021-2027. Detailněji se podíváme na stěžejní program na podporu českých podniků, OP Konkurenceschopnost.

Následně představíme připravované programy na podporu aplikovaného výzkumu. V oblasti artificial intelligence se jedná o program TREND. Dotaci na podporu výzkumných aktivit s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska nabídne program Kappa.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Struktura operačních programů 2021-2027
Vláda schválila návrh struktury operačních programů pro období 2021-2027. Počítá se s osmi operačními programy, jejichž podrobnější znění včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků je právě připravováno. Aktuální očekávaný rozpočet na dané období představuje 20 mld. EUR.Název OP
 • OP Konkurenceschopnost
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Výzkum a vzdělávání
 • OP Lidské zdroje
 • Integrovaný regionální OP
 • OP Technická pomoc a kvalita správy
 • OP Přeshraniční spolupráce

Vedle výše zmíněných programů bude ještě samostatně Ministerstvem zemědělství předložen návrh programu pro oblast rybářství a také programu rozvoje venkova, který bude v budoucím období stát mimo politiku soudržnosti.
Více informací: mmr.cz
OP Konkurenceschopnost
Navrhované oblasti podpory hlavního programu na podporu podnikatelů jsou následující.
 • Podpora inovace prostřednictvím aplikovaného a experimentálního výzkumu
 • Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru
 • Zlepšení inovační schopnosti malých a středních podniků
 • Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci
 • Zavedení principů průmyslu 4.0 ve firmách
 • Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce na rostoucí kybernetické hrozby
 • Elektronizace výkonu veřejné správy a zavedení související infrastruktury
 • Modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie
 • Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor
 • Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií
 • Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů výroby, distribuce a akumulace tepelné energie
 • Využití brownfieldů pro podnikatelskou činnost
Program Kappa
V současné době probíhají v Technologické agentuře ČR přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
Program není tematicky omezený, očekávají se návrhy projektu z různých oblastí. Specifikem Programu KAPPA je však zaměření časti podpory (zhruba 125 milionu Kč) na projekty v oblasti zachytávání a ukládání uhlíku.
 
Více informací: tacr.cz
Program TREND
V připomínkovém řízení je nový program podpory inovací TREND. Program bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či umělá inteligence.
 
V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které budou podpořeny. Jejich realizace a financování začne rokem 2020.  
 
Více informací: mpo.cz
 
Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Vyzkoušejte Dotační Manager.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny