Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se nejdříve podíváme na nové výzvy Ministerstva financí, které jsou zaměřeny na podporu regionálního školství a nájemního bydlení v obcích do 3000 obyvatel.

Následně představíme, jak budou vypadat operační programy v novém programovém období 2021-2027 a detailněji se zaměříme na stěžejní program pro obce a města, „nový“ Integrovaný regionální operační program.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager. Například za minulý týden jsme zveřejnili 46 nových výzev pro obce a města.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť.

ŽADATEL:
Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 3. 2019.

Dotace na investice do objektů, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace je určena na opravy či modernizace objektů nebo bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby, rovněž formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

ŽADATEL:
Obce do 3 000 obyvatel. Obec je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem pořízení, obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 27. 3. 2019.

Struktura operačních programů 2021-2027
Vláda schválila návrh struktury operačních programů pro období 2021-2027. Počítá se s osmi operačními programy, jejichž podrobnější znění včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků je právě připravováno. Aktuální očekávaný rozpočet na dané období představuje 20 mld. EUR.Název OP
 • OP Konkurenceschopnost
 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Výzkum a vzdělávání
 • OP Lidské zdroje
 • Integrovaný regionální OP
 • OP Technická pomoc a kvalita správy
 • OP Přeshraniční spolupráce

Vedle výše zmíněných programů bude ještě samostatně Ministerstvem zemědělství předložen návrh programu pro oblast rybářství a také programu rozvoje venkova, který v budoucím období bude stát mimo politiku soudržnosti.
Více informací: mmr.cz
Integrovaný regionální operační program
Navrhované oblasti podpory stěžejního programu na podporu měst a obcí:
 • Regionální dopravní napojení s vazbou na síť TEN-T
 • Rozvoj městské a příměstské dopravy (vč. vozového parku, přestupních terminálů atd.)
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla a související infrastruktura
 • Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury
 • Sociální bydlení
 • Infrastruktura sociálních služeb
 • Infrastruktura zdravotních služeb
 • Rozvoj inovačních aktivit ve vazbě na podporu podnikání a trh práce
 • Podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu a kulturního dědictví
 • Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech včetně zelené infrastruktury
 • Revitalizace brownfieldů
 • Ochrana obyvatelstva a prevence rizik
Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Vyzkoušejte Dotační Manager.
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.