Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se podíváme na dotace pro zemědělce, které poskytují Ministerstvo zemědělství, či kraje. Dále upozorníme na Program rozvoje venkova podporující konkurenceschopnost českých podniků.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Přímé platby jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k životnímu prostředí, podporu mladým zemědělcům a na podporu odvětví a regionů ve znevýhodněných oblastech (např. horské či suché oblasti) či v odvětvích s národním významem (pěstování určitých plodin a chov zvířat).

PŘEDMĚT DOTACE:

- Jednotná platba na plochu (SAPS)
- Platba pro mladé zemědělce
- Greening
- Přechodné vnitrostátní podpoy
- Dobrovolná platba vázaná na produkci:
  • Brambor
  • Chmele
  • Ovoce (stanovené druhy)
  • Zeleniny (stanovené druhy)
  • Cukrové řepy
  • Bílkovinných plodin
  • Chov telat masného typu (od 1 ks)
  • Chov krav s tržní produkcí mléka
  • Chov bahnic a koz

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, který je aktivním zemědělcem a obhospodařuje zemědělskou půdu, která je na něj evidovaná v registru půdy LPIS a/nebo chová zvířata na něj registrovaná v registru zvířat.

VÝŠE PODPORY:
V případě obhospodařované půdy může dotace dosáhnout až 7.000 Kč/ha, u pěstování plodin 2.200 až 15.500/ha (v závislosti na druhu plodiny), u skotu 165 až 8.800 Kč/VDJ, u ovcí a koz až 3.650 Kč/VDJ, jednotlivé dotace se sčítají.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 5. 2019, možnost pozdního podání do 10. 6. 2019 (za prodloužení lhůty snížení vyplácené sazby o 1 % za každý pracovní den).

Dotace jsou zaměřeny na zlepšení životních podmínek v chovech skotu a prasat.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rozšíření welfare dojnic a prasat (lehací prostory, výběhy, zlepšení stájového prostředí).

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel s min. 5 VDJ dojnic nebo min. 3 VDJ prasat, žadatel NENÍ v systému ekologického zemědělství.

VÝŠE PODPORY:
Velká hospodářská zvířata až 25.000 Kč/kus, malá hospodářská zvířata až 1.000 Kč/kus, ryby až 250.000 Kč/hejno, včely až 4.500 Kč/matka.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Žádosti o dotace na živočichy do 28. 6. 2019.

Reklamní sdělení
Program je zaměřen na podporu vyjmenovaných druhů mikroorganismů, rostlin či živočichů vedených v národním seznamu genetických zdrojů. Významným zdrojem jsou zde např. hospodářská zvířata národních plemen, ryby a včely.

PŘEDMĚT DOTACE:
Mikroorganismy, rostliny a živočichové uvedení v seznamu genetických zdrojů.

ŽADATEL:
Fyzická nebo právnické osoba.

VÝŠE PODPORY:
Velká hospodářská zvířata až 25.000 Kč/kus, malá hospodářská zvířata až 1.000 Kč/kus, ryby až 250.000 Kč/hejno, včely až 4.500 Kč/matka.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Žádosti o dotace na živočichy do 28. 6. 2019.

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup, výstavba, rekonstrukce a oprava nemovitostí pro zemědělskou prvovýrobu, nákup pozemků.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, mikropodniky.

VÝŠE PODPORY:
Do 50 % uznatelných nákladů, max. 200.000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 5. 2019.

Podnikáte v sektoru zemědělství? V rámci programu rozvoje venkova (PRV) mohou podávat žádost o dotaci zemědělské, lesnické a potravinářské subjekty a mohou získat dotaci v rozmezí 25 – 100 %.

V podzimním kole s příjmem žádostí od 8. 10. do 29. 10. 2019 se můžete ucházet o příspěvek na hmotné i nehmotné investice zejména v prvovýrobě, do zpracovatelských provozů, podporu uvádění zemědělských produktů na trh, dále na podporu agroturistiky, vzdělávací akce pro předávání znalostí a inovací v zemědělství a sdílení zařízení a zdrojů.

Pro lesní hospodářství jsou dotace určeny zejména na obnovu lesních porostů, zavádění preventivních opatření v lesích, do technologií pro lesní hospodářství a investic do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 65 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny