Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se podíváme na výzvy týkající se regenerace brownfieldů, rekonstrukce a výstavby silnic či výstavby nebo rekonstrukce hasičských zbrojnic. Dále se dočtete i o výzvách v oblasti zajištění dostupnosti praktických lékařů a prevence sociálního vyloučení.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Cílem programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výkupy nemovitostí; Přípravná činnost; Projekční činnost ve výstavbě; Odstranění nevyužitých staveb; Regenerace brownfieldu; Rekonstrukce/modernizace objektů; Inženýrská činnost.

ŽADATEL:
Obce a kraje, ležící na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) anebo v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“.

VÝŠE PODPORY:
V případě Regenerace brownfieldu může dosáhnout dotace nejvýše 2.000 Kč/m2 regenerované plochy, jedná se o plochu mimo rekonstruované objekty; V případě Rekonstrukce objektu/ů může dosáhnout dotace nejvýše 20.000 Kč/m2 hrubé podlažní plochy objektu (v případě jednopodlažní haly vyšší než 6 m bude pro výpočet bodového hodnocení hrubá podlažní plocha znásobena koeficientem 1,5).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16. 7. 2019.

Reklamní sdělení
Rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké a Zlínské aglomerace.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2019.

Účelové investiční dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce požární zbrojnice; Výstavba nové požární zbrojnice.

ŽADATEL:
Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze obec, která zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 14. 6. 2019.

Zajištění dostupnosti primární péče všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

PŘEDMĚT DOTACE:
Příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře. Příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace; Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, OSVČ, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají v průběhu celého roku. Na Žádosti o poskytnutí dotace podané po 31. září bude poskytnuta dotace nejdříve od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství); Podpora profesionální realizace sociální práce; Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra; Podpora osob v přístupu k bydlení; a další.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 27 nových výzev.
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.