Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin nejprve představíme článek týkající se zlepšování stavu přírody a krajiny. Následně se podíváme na celorepublikovou výzvu zaměřenou na budování sociálního bydlení a rovněž představíme regionální možnost podpory uvedených aktivit v rámci MAS Jemnicko.

Zopakujeme také možnost podpory zpracování strategických dokumentů týkajících se například aktuálního tématu sucha, kde je možné předkládat žádosti o dotace až do 21.6.2019. Na závěr se podíváme na regionální výzvu týkající se rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků.

Obecně platí, že tyto regionální výzvy jsou replikovány v rámci místních akčních skupin po celé republice. Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Máte zájem o zhodnocení životního prostředí ve vaší obci a zlepšení stavu místní přírody a krajiny? Aktuálně je vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí s číslem 132, která se zaměřuje právě na podporu zlepšení kvality sídelní zeleně.

Výzva má za cíl podpořit především zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů. Ale je zde celá řada dalších podporovaných aktivit.
 
Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace.

PŘEDMĚT DOTACE:
Sociální domy, smíšené domy, sociální byty, pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

ŽADATEL:
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna); Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).

VÝŠE PODPORY:
Až do výše celkových nákladů investičního záměru.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup nemovitostí, stavby, pořízení vybavení, TDI, BOZP, autorský dozor, zeleň, demolice, projektová dokumentace, studie proveditelnosti, výběrová řízení, povinná publicita.

ŽADATEL:
Obce a nestátní neziskové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.6.2019.

Dotace na posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora řízení kvality; tvorby a aktualizace strategických dokumentů; procesního řízení v organizaci; Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností; Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek.

ŽADATEL:
Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 21. 6. 2019.

Reklamní sdělení
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. Třídy.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení; Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

ŽADATEL:
Kraj; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 13. 9. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 51 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny