Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

aktuální Dotační noviny přináší významné změny v dotačních příležitostech v oblasti cestovního ruchu.

Program Nemovitosti bude nově poskytovat podporu na komplexní rekultivace a regenerace nemovitostí, včetně pořízení souvisejících technologií, například wellness, bowlingových drah apod.

1.7.2019 by měla být rovněž zveřejněna výzva v programu Úspory energie, ze které bude možné nově podpořit i podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Znovu tak bude možné získat dotaci na energetické úspory v hotelech či penzionech.

U cestovního ruchu zůstaneme a v závěru Dotačních novin se podíváme na vybrané regionální možnosti podpory.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu. Výzva bude vyhlášena v polovině července 2019. Dle předběžných informací by mělo být možné získat dotaci na následující výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úpravu pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technická zařízení budov,

• Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu),

• Technologie jako např. vleky, bowling, wellness apod. (do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu).
V posledních letech měli možnost získat dotaci ze strukturálních fondů v oblasti cestovního ruchu pouze zemědělci zabývající se agroturistikou.

Nyní se situace zlepšuje, a kromě výše uvedené výzvy programu Nemovitosti, budou moci podnikatelé v oblasti cestovního ruchu získat podporu také na úsporu energií, tedy například zateplení, výměnu oken, rekuperaci či instalaci obnovitelných zdrojů energie u hotelů, penzionů a dalších objektů cestovního ruchu.

V dalším vydání DN přineseme detailní informace. Případně nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.
Dotace na podporu jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazují na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020.

PŘEDMĚT DOTACE:
Udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu.

ŽADATEL:
Právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 12. 7. 2019.

Finanční podporu mohou obdržet žadatelé na obnovu památek, především však na renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog).

PŘEDMĚT DOTACE:
Renovace sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog), obnova křížových cest, hřbitovů a pomníků.

ŽADATEL:
Žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem. U židovských stavebních památek je vítaná spolupráce s německým partnerem, není to však nutná podmínka.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 15. 8. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 32 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny