Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se detailně podíváme na program Výstavba, který podporuje pořízení sociálních bytů. Další možností dotace pro veřejnoprávní subjekty je podpora cyklostezek, kterou si představíme na příkladu ITI Pardubice.  Rovněž se zaměříme na zajímavou výzvu podporující rekonstrukce brownfieldů ve vybraných obcích s vysokým potenciálem cestovního ruchu.

Jako příklad neinvestiční dotace uvedeme výzvu Pracovní příležitosti na venkově, kterou poskytuje Místní akční skupina Kraj živých vod.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Zdá se, že SFRB vyslyšel poptávku po možnostech zajištění „bydlení pro všechny“ v rámci jednoho bytového domu. To byla varianta, po které celá řada starostů či zastupitelů obcí již dlouho volala, ale na dotačním trhu nebyla k dispozici vhodná nabídka, která by na ni adekvátně reagovala.

Program Výstavba tedy této poptávce vychází vstříc. Nově je možné v rámci jednoho bytového domu podpořit jak bydlení mladých rodin s nižšími příjmy, tak i důchodců. Samozřejmě jak to bývá u dotací zvykem, tak to má řadu „háčků“ spočívající především v tom, že nájemci podle nastavení musejí být především osoby s nižšími příjmy.
 
Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením; Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 11. 2019.

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu. Výzva bude vyhlášena v polovině července 2019. Dle předběžných informací by mělo být možné získat dotaci na následující výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úpravu pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technická zařízení budov,

• Náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu),

• Technologie jako např. vleky, bowling, wellness apod. (do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu).
 
Dotace na podporu zvyšování zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Kraj živých vod.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti formou vzdělávání a poradenství, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.

ŽADATEL:
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 12. 7. 2019.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 31 nových výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny