Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 400 otevřených výzev vybíráme:
  • dotace pro jednotky požární ochrany JPO, JPO II, JPO III.
  • regionální podpory v oblasti vybavení základních složek IZS, cyklodopravy či sportovní činnosti.
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Stejně jako v minulých letech byla znovu vyhlášena výzva pro podávání žádostí z ministerstva vnitra, v rámci které je možné rekonstruovat stávající hasičskou zbrojnici, nebo vybudovat novou. Dále je dotace směřována na nákup či rekonstrukci požárních vozidel. Dotační titul podporuje i nákup nových dodávek pro hasičský sbor. Příjem žádostí probíhá do 14. května 2020. Konkrétní podmínky naleznete v našem článku.
Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: a) odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; b) výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; c) výkon činností spojených s extrémním suchem; d) výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

ŽADATEL:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně), Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10. 5. 2020.

Dotace na podporu cyklodopravy na území MAS Strážnicko. Místo realizace projektu však nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek a pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C 8a,b, C9a nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zakládané nebo zřizované kraji, organizace zakládané nebo zřizované obcemi, organizace zakládané nebo zřizované dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18.5.2020.

Dotace na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Prahy 9.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora činnosti sportovních subjektů; Udržení tělovýchovných zařízení v provozu pro veřejnost; Umožnění dětem a mládeži využití sportovních klubů reprezentující MČ Praha 9; Organizace volného času dětí a ochrana před patologickými jevy.

ŽADATEL:
Právnické osoby, které působí na území MČ Praha 9 v oblasti tělovýchovy a sportu. Žadatel musí být členem sportovního klubu či asociací (ČUS nebo ČOV).

VÝŠE PODPORY:
Maximální výše dotace činí 300 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 22. 5. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny