Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky

PRI47a53d_mo28k10325
Share Button

Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 01. 2022 do 21. 02. 2022 do 17.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nemovitých kulturních památek, jejichž akce naplňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory nebo společenství vlastníků.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
 • 2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
 • 3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Forma a výše podpory:

 • U dotačního titulu č.1 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 500 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 – 1 000 Kč.
 • U dotačního titulu č.2 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 350 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 – 500 tis. Kč.
 • U dotačního titulu č.3 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 500 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 – 500 tis. Kč.
 • Maximální podíl Plzeňského kraje na uznatelných nákladech činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci výše uvedených dotačních titulů lze žádat zejména na obnovu objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objektů, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození památkových a historických hodnot objektů.
 • Výše uvedené dotační tituly jsou určeny pouze na obnovu objektů, které se nacházejí na území Plzeňského kraje, jsou prohlášeny za kulturní památky nebo národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví České republiky nebo Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>