Přeskočit na obsah

Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky

Cílem Programu je efektivně přispívat k zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a k jejich obnově.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 01. 2024 do 19. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nemovitých kulturních památek, jejichž akce naplňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory nebo společenství vlastníků.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
 • 2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
 • 3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.
 • 4. Dotace na podporu zhotovení projektové dokumentace, stavebně historických, archeologických a dalších průzkumů souvisejících s poznáním stavebně historických hodnot a zachováním nemovitých kulturních památek.

Forma a výše podpory:

 • U dotačního titulu č.1 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 – 800 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 – 1 000 Kč.
 • U dotačního titulu č. 2 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 — 500 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 — 500 tis. Kč.
 • U dotačního titulu č. 3 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 — 800 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 — 800 tis. Kč.
 • U dotačního titulu č. 4 se pohybuje výše dotace v rozmezí 100 — 500 tis. Kč, nemovité národní kult. památky 100 — 500 tis. Kč.
 • Maximální podíl Plzeňského kraje na uznatelných nákladech činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta jen na práce provedené v období od 01. 01. 2024 do 31. 10. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru