Přeskočit na obsah

Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami

Dotace Ministerstva kultury na záchranu a obnovu kulturních památek poškozených při povodni a přívalových srážkách v červnu roku 2013. Žádosti lze předkládat do 31. 12. 2014.

Příjem žádostí:

  • Do 31. 12. 2014.

Příjemci podpory:

  • Státní organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury.
  • Kraje, města, obce.
  • Fyzické osoby.
  • Církve, náboženské společnosti.
  • Kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury, resp. stát.

Typy podporovaných projektů:

  • Odstranění následků škod způsobených živelnými pohromami na památkových objektech.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace je 544 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout na akce, u kterých je uplatňováno pojistné plnění v plném rozsahu vzniklé škody, u akcí s částečným pojistným plněním lze poskytnout dotaci v přiměřeném podílu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru