Přeskočit na obsah

Zkušební stránka

Firmy působící v odvětví finančních technologií mohou na svůj rozvoj využít množství dotačních titulů. Přinášíme přehled vybraných dotačních programů, se kterými FinTech společnostem nejčastěji pomáháme, rozřazený do kategorií dle účelu dotace.

Nahoru