Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA – Podpora organického zemědělství v Moldavsku

moldova-162360__340
Share Button

Projekt zaměřený na harmonizaci legislativy a posílení kapacit, transparentnosti a efektivity státních institucí v oblasti ekologického zemědělství, a to zejména na dozorové orgány v oblasti kontroly a certifikace v Moldavsku.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Budování kapacit stávajících sdružení ekologických zemědělců.
 • Přenos zkušeností a posilování kapacit poradenských služeb v oblasti ekologického zemědělství, včetně expertní podpory modelových farem.
 • Zvyšování povědomí o ekologickém zemědělství, jeho propagace a marketingu s orientací na domácí trh.

Forma a výše podpory:

 • 1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2018–2020, činí max. 4 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2018: 2 000 000 Kč.
  • 2019: 1 000 000 Kč.
  • 2020: 1 000 000 Kč
 • 2. Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu). Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotační výzvy ve všech kalendářních rocích realizace projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>