Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg
Share Button

Rada Jihomoravského kraje schválila dotační program pro rok 2017 na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 12. 02. 2018 do 28. 02. 2018.

Příjemci podpory:

 • Občanská sdružení
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby
 • Další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit
 • Subjekty, které mají sídlo (bydliště) nebo působí na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Specifická primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením na intervenční programy.
 • Vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence.
 • Včasná diagnostika, intervence a poradenství v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence.
 • Nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými.
 • Ambulantní/stacionární a substituční léčba uživatelů drog a práce s jejich blízkými.
 • Léčba a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách.
 • Ambulantní a rezidenční doléčovací programy a programy chráněného bydlení, dílny a zaměstnání pro uživatele drog.
 • Terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog a snižování rizik spojených s užíváním drog.
 • Péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může dosáhnout maximální výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Minimální výše podpory činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 80 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>