Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg
Share Button

Dotační program, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 18. 02. 2019 do 01. 03. 2019

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo poboční spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora specifické primární prevence s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu sociálně patologických jevů, především se zaměřením na intervenční programy.
 • Podpora vzdělávání, analýza současného stavu a potřeb, monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence.
 • Podpora včasné diagnostiky, intervence a poradenství v daných oblastech specifické primární prevence sociálně patologických jevů, sekundární a terciární protidrogové prevence.
 • Podpora nízkoprahových zařízení zaměřených na práci s uživateli drog a jejich blízkými.
 • Podpora ambulantní/stacionární a substituční léčby uživatelů drog a práce s jejich blízkými.
 • Podpora léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách.
 • Podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů a programů chráněného bydlení, dílen a zaměstnání pro uživatele drog.
 • Podpora terénní výměnné služby zaměřené na kontaktování skryté populace drog a snižování rizik spojených s užíváním drog.
 • Podpora péče o uživatele drog ve vězení a ve výkonu trestu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může dosáhnout maximální výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Minimální výše podpory činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 1 000 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>