Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody
Share Button

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ČOV a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu, na výstavbu a rekonstrukci vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů mohou získat obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • Obce.
  • Dobrovolné svazky obcí.
  • Právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba a rekonstrukce (technické zhodnocení) vodárenských objektů (vodojemy, úpravny vod, jímací objekty, čerpací stanice, armaturní šachty apod.
  • Výstavba převážně nových vodovodních soustav a dostavba vodovodních řadů pro veřejnou potřebu v místech akutního nedostatku vody nebo v případech, kdy stávající zásobování nesplňuje kvalitativní normu pro zásobování obyvatel pitnou vodou ve variantě řešení obsaženém nebo podporovaném Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
  • Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace.
  • Úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací související s realizací akce.

Forma a výše podpory:

  • Dotace maximálně 70 % uznatelných nákladů, nejvýše však 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je Plzeňský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>