Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje

images (1)
Share Button

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vydal dne 20. října 2014 v rámci Norských fondů 2009-2014 výzvu k předkládání žádostí o dotaci na spolupráci a navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí ČR. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou obce a kraje a celková alokace finančních prostředků činí 2 120 000 Kč (80.000 EUR).

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 31. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • Města a obce, regiony a mikroregiony.
 • Příspěvkové organizace obcí, měst a region (např. školy, kulturní a sociální instituce).
 • Svazky měst, obcí a regionů (na české straně např. SMO ČR, Asociace krajů ČR, Národní síť Místních akčních skupin České republiky a příp. jiné asociace měst a obcí v různých regionech).

Typy podporovaných projektů:

 • Studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu
  nejlepší praxe.
 • Bilaterální setkání, workshopy, semináře.
 • Konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů.
 • Podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Norskem.
 • Prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu činí 2 120 000 Kč (80.000 EUR).
 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 397 500 CZK (15 000 EUR).
 • Maximální možná míra dotace činí 100% celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká celého území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>