Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Fond rozvojové spolupráce města Liberec

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Smyslem programu je podpořit větší spolupráci zejména mezi Libercem a jeho partnerskými městy Zittau, Augsburgem a Amersfoortem, a to cíleně zaměřenými projekty, které budou mít praktický přínos pro rozvoj Liberce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti je od 30. 11. 2016, 8.00 hodin do 14. 12. 2016, 17.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzická či právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Program Partnerská spolupráce - podpora spolupráce mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských měst, zejména oficiálních partnerských měst Liberce. Příspěvky jsou určeny na přípravu a realizaci vzájemných setkávání, jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města.
  • Program Zahraniční pomoc - podpora konkrétních dlouhodobých projektů v rámci rozvojové pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa.
  • Program Podpora místních komunit - podpora činnosti místních iniciativ a osadních výborů, za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí a jejich částí. Financovat z něj lze přípravu a realizaci drobných investic a oprav a žádostí o dotace na zlepšení kvality života v jednotlivých čtvrtích.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 100 000 Kč.
  • Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele činí 50 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může v rámci právě vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti, v každé žádosti pak může žádat o dotaci pouze na jeden projekt.
  • Na jeden projekt nelze kumulovat finanční prostředky z různých programů dílčích fondů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>