Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

GAČR – Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Juniorské projekty

shutterstock_112697752.jpg
Share Button

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů. Cílem grantových projektů je vytvořit příležitost excelentním mladým vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou struktury základního výzkumu v ČR.  

Příjem žádostí:

  • Do 11. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekt zabývající se základním výzkumem, ve které uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení a to ve vědních oborech: technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Juniorské projekty jsou zaměřeny na podporu vynikajícím mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu.
  • Způsobilými náklady jsou: osobní náklady, náklady na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, ostatní provozní náklady.
  • Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využívání v praxi.
  • Návrhy projektů se podávají v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>