Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky v Kraji Vysočina v kraji Vysočina

Share Button

Kraj Vysočina vyhlašuje Grantový program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina. Dalším cílem je podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 12. 3. 2018 do 19. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a působící v oblasti správy a údržby majetku obcí.
 • Právnická a fyzická osoba podnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Spolky působící v oblasti cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy a budování doprovodné infrastruktury na značených cykloturistických trasách a cyklostezkách u jejich nástupních míst a parkovišť, na vhodných místech v jejich průběhu a u turisticky zajímavých míst a objektů, které jsou v bezprostředním dosahu značených cyklotras KČT.
 • Podprogram B) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností, resp. jejich kombinace.
 • Podprogram C) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování údržby, oprav včetně plošných oprav povrchů a celkových rekonstrukcí komunikací a cest využívaných cyklisty v rámci prioritně páteřní sítě značených cykloturistických tras KČT. Jedná se zejména o místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace včetně polních a lesních cest, komunikace s bezprašným i prašným povrchem, zpevněné komunikace i nezpevněné cesty určené pro cykloturistiku.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 4 000 000 Kč.
 • Podprogram A) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Podprogram B) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 200 000 Kč.
 • Podprogram C) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 500 000 Kč. U projektů zaměřených na výstavbu cyklostezek a komunikací pro cyklisty je maximální výše dotace 2 000 000 Kč na jeden projekt.
 • Minimální podíl příjemce dotace u podprogramu A a B: 50 % celkových nákladů projektu.

 • Minimální podíl příjemce dotace u podprogramu C: 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Předmětem projektového záměru mohou být i komunikace, které jsou v rámci zpracované studie proveditelnosti výhledově určeny k přeložení stávajícího vedení cyklotrasy KČT a toto bylo před podáním žádosti komunikováno s poskytovatelem dotace.
 • Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 30. 9. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>