Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky v kraji Vysočina

images
Share Button

Kraj Vysočina vyhlašuje Grantový program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina. Dalším cílem je podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat v termínu od 15. 10. 2016 do 25. 10. 2016.

Příjemci podpory:

  • Obce, svazky obcí.
  • Právnické a fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování údržby, oprav včetně plošných oprav povrchů a celkových rekonstrukcí komunikací a cest využívaných cyklisty v rámci prioritně páteřní sítě značených cykloturistických tras KČT. Jedná se zejména o místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace včetně polních a lesních cest, komunikace s bezprašným i prašným povrchem, zpevněné komunikace i nezpevněné cesty určené pro cykloturistiku.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků: 2 500 000 Kč.
  • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 500 000  Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Předmětem projektového záměru mohou být i komunikace, které jsou v rámci zpracované studie proveditelnosti výhledově určeny k přeložení stávajícího vedení cyklotrasy KČT.
  • Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>