Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

SFPI – Panel 2013+, Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

building-414408__340

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek. Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby.

NROS – Grantová výzva – Občanská společnost RYCHNOVSKO

frog-3312038__340

ŠKODA AUTO a.s. ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje grantovou výzvu Občanská společnost Rychnovsko. Grantový program je zacílen na podporu komunitního života v regionu Rychnovsko prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – III. výzva

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

MK ČR – VISK 3 – Informační centra knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

MK ČR – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

shutterstock_127820870.jpg

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy. Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.

MK ČR – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na podporu digitalizace rukopisů a vzácných tisků a na podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů, přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a restaurování, prevenci plísní a ochranu před nepříznivými vlivy prostředí.

MK ČR – Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

shutterstock_83630446.jpg

Dotace na ochranu a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče mohou získat provozovatelé knihoven, občanská sdružení, spolky a zájmová sdružení právnických osob. 

MK ČR – VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2021 výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit. Dotaci mohou získat provozovatelé knihoven, spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

MK ČR – VISK 8B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

shutterstock_146565587.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program, určený pro provozovatele knihoven, spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Cílem linie B z programu VISK 8 je zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven (CPK). 

Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji

shutterstock_138414104.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let.