Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Moravskoslezský kraj – Program Finanční nástroj JESSICA II

business-3152586__340

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

Dotace na opravu bytového domu – Státní fond rozvoje bydlení – Panel 2013+

building-414408__340

Využijte možnosti čerpat zvýhodněné úvěry na opravy bytových domů pomocí nepřímé dotace. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek.

NROS – Grantová výzva – Občanská společnost

folklore-996388__340

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO vyhlašuje grantovou výzvu Občanská společnost, jejímž cílem je podpora komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů, které budou rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Výzva má za úkol motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života k rozvoji zejm. vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb, sportovního vyžití.

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Město Brno – Dotace z oblasti kultury

Literatura

Dotace jsou určeny k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k reprezentaci kultury statutárního města Brna u nás i v zahraničí.

32. výzva IPRÚ Zlín – Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání III

agreement-3489902__340

Dotace na podporu založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – III. výzva

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti sociální

shutterstock_65429458.jpg

Městská část Prahy 12 vyhlašuje dotační řízení v oblasti sociální pro rok 2020. Tato dotace je poskytována subjektům sociálních služeb poskytujících služby občanům MČ Praha 12. 

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil nový grantový program v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 na podporu tělovýchovných aktivit.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.