Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Výzva Královéhradeckého kraje – Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153998516.jpg

Dotaci na veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny představují vedle sociálních služeb podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky pomoci osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, i v podpoře zdravého fungování rodiny. 

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora sítí kin

Dotace na podporu sítí evropských provozovatelů kin, která promítají významný podíl zahraničních evropských filmů.

7. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů v Plzeňském kraji

shutterstock_156079715.jpg

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství v Pardubickém kraji

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film (podpora pro jednotlivé festivaly – akce 1 a pro sítě festivalů – akce 2).

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Město Ústí nad Labem – Dotační program v oblasti sportu

shutterstock_107814287

Hlavním cílem je finanční podpora pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže do 18 let na území statutárního města Ústí nad Labem.

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Dotace na  podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

karl.kraj

Program je určen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být vlastník objektu, který je předmětem projektu.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – III. výzva

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.