Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Moravskoslezský kraj – Program Finanční nástroj JESSICA II

business-3152586__340

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

Dotace na opravu bytového domu – Státní fond rozvoje bydlení – Panel 2013+

building-414408__340

Využijte možnosti čerpat zvýhodněné úvěry na opravy bytových domů pomocí nepřímé dotace. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek.

7. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů v Plzeňském kraji

shutterstock_156079715.jpg

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Město Plzeň – Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

classical-music-1838390__340

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava apod.).

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

shutterstock_155219123.jpg

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2020 výběrové dotační řízení v oblasti podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v České republice. Dotaci mohou získat fyzické i právnické osoby.

Podpora tradiční lidové kultury

shutterstock_115264639.jpg

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel.

Výběrové dotační řízení ministerstva kultury na podporu rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na řešení některých problémů, zvláště na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových vzdělávacích a kulturních – mimouměleckých aktivit ve volném čase.

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

MK ČR Podpora kulturních aktivit v památkové péči

shutterstock_115264639.jpg

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2020 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Město Brno – Dotace z oblasti kultury

Literatura

Dotace jsou určeny k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k reprezentaci kultury statutárního města Brna u nás i v zahraničí.