Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje mohou získat fyzické nebo právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora sítí kin

Dotace na podporu sítí evropských provozovatelů kin, která promítají významný podíl zahraničních evropských filmů.

7. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů v Plzeňském kraji

shutterstock_156079715.jpg

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film (podpora pro jednotlivé festivaly – akce 1 a pro sítě festivalů – akce 2).

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Město Ústí nad Labem – Dotační program v oblasti sportu

shutterstock_107814287

Hlavním cílem je finanční podpora pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže do 18 let na území statutárního města Ústí nad Labem.

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace jsou poskytovány v oblasti sportu a tělovýchovy – mimořádné sportovní akce, podpora činnosti tréninkových center pro mládež, podpora sportovních svazů, podpora celoroční sportovní činnosti mládeže, podpora akcí neziskového charakteru. Také je podporována oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže – podpora celoroční činnosti Krajské rady dětí a mládeže, Informačních center pro mládež, organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let aj. 

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

karl.kraj

Program je určen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být vlastník objektu, který je předmětem projektu.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

les

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje.