Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

images
Share Button

Dotace se poskytují na ochranu sbírek, expozic a depozitářů, muzeí, galerií a památkových objektů v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají do 18. 11. 2016, 23:59 hod.
 • Žádosti o poskytnutí dotace z programu ISO v roce 2017 v části C/ je možno podávat průběžně, nejpozději však s datem odeslání 31. 8. 2017.

Příjemce podpory:

 • Muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy podle zák. č. 122/2000 sb.,.
 • Národní památkový ústav a další subjekty , spravující kulturní památky ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb.,.
 • Historické knižní fondy.
 • Specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve.
 • Další subjekty podle pravidel, které vymezují jednotlivé části programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Zabezpečení objektů bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami. (A)
 • Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví. (B)
 • Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. (C)
 • Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. (D)

Forma a výše podpory:

 • Pro A):
  • Fin. prostředky pro objekty v majetku ČR, mohou být poskytnuty do 90 % celkových investičních nákladů.
  • Fin. prostředky pro objekty v majetku církví a náboženských společností mohou být poskytnuty do 50 % celkových investičních nákladů.
  • Fin. prostředky pro objekty ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů mohou být poskytnuty do 50 % celkových investičních nákladů.
 • Pro B):
  • Fin. prostředky na zajištění činnosti Národního památkového ústavu mohou být poskytnuty do výše 90% celkových nákladů.
  • Fin. prostředky inv. i neinv.povahy na vybavení pracovišť činných při diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve mohou být poskytnuty do 50 % celkových nákladů.
  • Fin. prostředky inv. povahy na vybavení pracovišť zajišťujících správu sbírek ve vlastnictví ČR mohou být poskytnuty do 90 % celkových nákladů.
  • Fin. prostředky inv. povahy na vybavení pracovišť zajišťujících správu sbírek ve vlastnictví krajů obcí a dalších subjektů mohou být poskytnuty do 50 % nákladů.
  • Fin. prostředky neinv. povahy na provoz pracovišť, zajišťujících činnost v § 10, odst. 3, písm. c), zák č. 122/2000 Sb. mohou být poskytnuty do 50 % nákladů bez ohledu na vlastnictví sbírky.
 • Pro C):
  • Fin. prostředky na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souboru historických mobiliářů ve vlastnictví ČR a k zakoupení archiválií do specializovaného archivu organizace v působnosti MK ČR mohou být poskytnuty do 100 % výše ceny předmětu, do veřejně přístupných památkových objektů do 70 %.
 • Pro D):
  • Fin. prostředky inv. i neinv. povahy na vybaveni a zkvalitnění restaurátorských pracovišť v muzeích a galeriích mohou být poskytnuty do 90 % celkových nákladů.
  • Fin. prostředky na vybavení depozitářů mohou být poskytnuty muzeím a galeriím ve vlastnictví ČR do 90 % nákladů, ostatním vlastníkům do 50 %, depozitářům Nár. památkového ústavu do 90 %.
  • Fin. prostředky neinv. povahy na restaurování sbírek ve vlastnictví ČR mohou být poskytnuty do 90 % nákladů, ostatním vlastníkům do 50 %.

Specifika a omezení:

 • Poskytnuté finanční prostředky lze použít jen na stanovený účel. Tento účel je uveden v Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu Uvedené dokumenty dále obsahují povinnosti příjemce a podmínky zúčtování poskytnutí finančních prostředků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>