Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

shutterstock_155620055-1.jpg
Share Button

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4. Celková alokace je 5,7 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 1. 2023 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropská seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, sdružení a další.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
 • Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifikace.
 • Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 5 700 000 EUR.
 • Minimální výše finanční podpory je 2 000 EUR.
 • Maximální výše podpory je 30 000 EUR pro projekty spadající do prioritní osy 2 a 20 000 EUR pro projekty z oblasti prioritních os 3 a 4.
 • Maximální výše dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé o dotaci musí mít sídlo v oblasti Euroregionu TS – ŚC.
 • Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera jsou ve Fondu mikroprojektů tyto 3 typy projektů: typ A – společný (tzn. s vedoucím partnerem), typ B – partnerský, typ C – samostatný.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>