Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

shutterstock_154505852.jpg
Share Button

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a školení. Cílem výzvy je podpořit vzdělávání tak, aby odpovídalo potřebám trhu práce a zvýšilo se uplatnění na trhu práce. Celková alokace činí 2,9 mil. EUR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou školy a vzdělávací instituce; nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; Evropské seskupení územní spolupráce; podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé).

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba, zavádění a ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných praxí.
 • Systematická institucionální spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli a úřady práce.
 • Podpora výměny odborných poznatků a zkušeností, realizace výměnných pobytů a stáží pro pedagogický personál, žáky  a studenty.
 • Podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních „paktů“ pro rozvoj lidských zdrojů včetně celoživotního  vzdělávání.
 • Zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání prostřednictvím služeb  kariérní orientace a poradenství, propagace a zvýšení  atraktivnosti technických oborů a škol (řemeslné a přírodovědné obory).
 • Investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizované jen jako doplňkové aktivity s důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení podílu praktické přípravy, prvků výuky orientovaných na reálné potřeby trhu práce zvláště v technických oborech, vybavení pro společnou odbornou přípravu.
 • Tvorba společných programů celoživotního vzdělávání pro dospělou populaci, včetně zavádění nových přístupů ke zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního vzdělávání pro firmy a jednotlivce.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 2 974 000 EUR.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 EUR. Maximální výše dotace není stanovena.
 • Projekty budou financovány ze zdrojů EU až do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen před předložením žádosti o dotaci vypracovat a předložit Žádost o aktivaci konta ve veřejné části ITMS2014+.
 • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>