Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kraj Vysočina – Edice Vysočiny

shutterstock_157240706.jpg
Share Button

Účelem této dotace je podpořit program na vytvoření  podmínek pro podporu ediční činnosti směřující k uchování identity a kolektivní paměti obyvatel kraje připomenutím významných osobností, historických událostí a kulturního dědictví s vazbou na Kraj Vysočina. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat termínu od 18. 6. 2018 do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a státem působící v oblasti kultury a památkové péče.
 • Právnická a fyzická osoba podnikající.
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti kultury a památkové péče.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Fyzické osoby nepodnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy zabývajících se významnými osobnostmi, historickými událostmi, hmotným i nehmotným kulturním dědictvím Kraje Vysočina, zaměřených na sumarizaci odborných poznatků, popularizaci a prezentaci kulturního dědictví a širší poznání kulturních tradic. Finanční podpora je určena pro vydání publikací s širším společenským přínosem a s prokazatelným významem pro Kraj Vysočina.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 1 200 000 Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 15 000 Kč.
 • Maximální výše  finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>