Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kraj Vysočina – Edice Vysočiny

shutterstock_157240706.jpg
Share Button

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy o významných osobnostech, historických událostech a kulturním dědictví Kraje Vysočina zaměřených na popularizaci a širší poznání kulturních tradic. Finanční podpora je určena pro vydání tištěných publikací s širším společenským přínosem v regionu a na vydání významných publikací s prokazatelným a nezastupitelným významem pro Kraj Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat termínu od 20. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

Příjemci podpory:

  • Města, obce, sdružení obcí, dobrovolné svazky obcí.
  • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou nebo státní správou.
  • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.).
  • Podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby).
  • Občané (nepodnikající fyzické osoby).

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podpora je určena pro vydání tištěných publikací s širším společenským přínosem v regionu a na vydání významných publikací s prokazatelným a nezastupitelným významem pro Kraj Vysočina.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 15 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace jsou určeny pouze pro kraj Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>