Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kraj Vysočina – pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

shutterstock_109676093.jpg
Share Button

Finanční podpora organizacím, jejichž hlavní činností jsou pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity se zvláštním zaměřením pro děti a mládež v Kraji Vysočina. Cílem programu je pomocí těchto aktivit rozvíjet tvořivost, manuální zručnost a využívání nových technologií.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli mohou být nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží, vznikly nejméně 1 rok před datem uzávěrky příjmu žádostí a mají sídlo v Kraji Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit.
 • Vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež.
 • Rozvoj materiálně-technické základny.
 • Široká a účinná propagace účelného trávení volného času.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 490 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 20 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Projekty mohou být podpořeny až do výše 80 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace není určena na spolufinancování sportovních aktivit, kulturních akcí a festivalů ani činnosti škol a školských zařízení.
 • Dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost probíhající nejméně 10 měsíců.
 • Pobytové akce (letní tábory, příměstské tábory apod.) bez návaznosti na pravidelnou činnost nebudou v rámci této výzvy podporovány.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>