Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Liberecký kraj – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 5. 2017 do 19. 5. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obec, městys, město v územním obvodu LK.
 • Svazek obcí v územním obvodu LK.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy.
 • Školy a školská zařízení.
 • Spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávací a osvětové akce a prezentace k tématice udržitelného rozvoje, místní Agendy 21, Zdraví 21, konceptu Smart Cities.
 • Aplikace nástrojů a metod zapojování veřejnosti a dalších zainteresovaných stran do plánování rozvoje a rozhodování.
 • Tvorba či aktualizace rozvojových dokumentů a plánů místních akcí pro udržitelný rozvoj se zapojením (participací) veřejnosti.
 • Sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje stanovených místní komunitou.
 • Zavádění nástrojů podporujících transparentnost veřejné správy.
 • Zajišťování osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji.
 • Příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů ke kampaním k udržitelnému rozvoji, ochraně a podpoře zdravého životního stylu, prevenci úrazů, ochraně životního prostředí.
 • Implementace metod a nástrojů posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě.
 • Aktivity společenské odpovědnosti firem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu je 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>