Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Lužnice – Programový rámec PRV

cheese-3569959_960_720
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 04. 2019 do 14. 06. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • 5 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 6 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 7 Zemědělský podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělské činnosti.
 • 2 Investice do lesní infrastruktury.
 • 3 Investice do nezemědělské činnosti.
 • 4 Investice do protipovodňových opatření v lesích.
 • 5 Investice na posílení rekreační funkce lesa.
 • 6 Investice do lesnických technologií.
 • 7 Investice do spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    527 510 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 513 370 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 7 905 200 Kč.
 • 4 Celková alokace činí 1 172 510 Kč.
 • 5 Celková alokace činí    305 702 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 1 172 510 Kč.
 • 7 Celková alokace činí    400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>