Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Region HANÁ Výzva č. 1. OPZ Prorodinná opatření

děti
Share Button

Tato dotace má za cíl sladit profesní a rodinný život k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce, tedy zvýšit zaměstnanost pečujících osob (rodičů a dětí). Cíl bude naplňován díky zlepšení cenové a kvalitativní dostupnosti zařízení a služeb péče o děti.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Vzdělávací a poradenská instituce.
 • Školy a školská zařízení.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 5 350 000 Kč.
 • Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 10 %.
  • Míra spoluúčasti žadatele činí 5 %.
 • OSVČ:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Míra spoluúčasti žadatele činí 15 %.

Specifika a omezení:

 • S rodiči musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací alespoň na každý školní rok.
 • Doporučuje se uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu!

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>