Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MFČR – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13 „

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je do vyčerpání alokace nebo nejdéle do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů, předem definovaných projektů, jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu, spojené s realizací projektu:
 • a) Ve spolupráci s partnerem projektu.
 • b) Ve spolupráci s institucí z donorského státu, mezinárodní organizací nebo jiným přijímajícím státem kompetentním v oblasti realizace projektu (tj. působící aktivně v oblasti realizace projektu po dobu minimálně 1 roku).

Typy podporovaných projektů:

 • Činnosti vedoucí k posilování bilaterálních vztahů v oblasti realizace schválených projektů/sub-projektů, které nebyly zahrnuty do původního rozpočtu projektu/sub-projektu a jsou realizovány ve spolupráci s partnerem projektu, s institucí z donorského státu či mezinárodní organizací a které doplňují a rozšiřují plánované iniciativy.
 • Studijní a pracovní cesty, pracovní návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe.
 • Vzájemná setkání, workshopy, semináře.
 • Konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních vztahů.
 • Podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo mezinárodními organizacemi.
 • Prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 463 750 Kč.
 • Minimální a maximální výše grantu: 53 000 Kč – 463 750 Kč.

Specifika a omezení:

 • Fond je určen k financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve všech schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Nejedná se o iniciativy, které jsou zásadní pro dosažení účelu projektu.
 • V žádostech budou schvalovány takové iniciativy, které jsou pro realizovaný projekt přínosem a mohou ho vhodně doplnit odbornými znalostmi či zkušenostmi bilaterálního partnera.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>