Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MK ČR – Knihovna 21. století

086153900139202124839
Share Button

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 – 2020 je dotační řízení Knihovna 21. století zaměřeno především na podporu nadstandardní knihovnické, informační a kulturně vzdělávací činnosti knihoven a na podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá do 10. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotace mohou být provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona, spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, s výjimkou příspěvkových organizací MK ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců:
  • realizace výstav, besed, soutěží.
  • nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny.
 • Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením:
  • nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké.
  • nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým.
 • Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost:
  • projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce k významným literárním výročím.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 50 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového řízení mohou žadatelé podat maximálně tři návrhy projektů.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>