Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MMR Podpora revitalizace území pro podprogram – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Dotace na podporu demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Příjem žádostí:

  • Termín ukončení příjmu žádostí je 25. ledna 2018, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační titul č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
  • Dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace.
  • Minimální výše dotace činí 300 000 Kč. Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Objekt určený k demolici musí být ve výhradním vlastnictví příjemce podpory bez omezení vlastnického práva a musí mít platné Povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>