Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MMR Podpora revitalizace území pro podprogram – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Dotace na podporu demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 18. 10. 2016. Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2016 (do 12 hodin).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu.

Typy podporovaných projektů:

  • Demolice budov – jedná se o objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace.
  • Minimální výše dotace činí 300 000 Kč a maximální výše podpory na jeden projekt je 5 000 000 Kč.
  • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Objekt určený k demolici musí být ve výhradním vlastnictví příjemce podpory bez omezení vlastnického práva a musí mít platné Povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.
  • Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí do maximální výše požadované dotace 5 mil. Kč a musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>