Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MMR Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2

stažený soubor
Share Button

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 11. 5. 2016 do 31. 10. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat pouze MAS, jimž bylo vydáno Osvědčení o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace integrovaných projektů v rámci jednotlivých operačních programů:
  • Integrovaný regionální operační program (IROP) – posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu;
  • Operační program zaměstnanost (OP Z) – zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech;
  • Operační program životní prostředí (OP ŽP) – posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny;
  • Program rozvoje venkova (PRV) – podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků není pro tento typ výzvy relevantní.
 • Celkové alokace specifických cílů jednotlivých operačních programů jsou následující:
  • IROP  303,9 mil. EUR
  • OP Z  67,2 mil. EUR
  • OP ŽP  24,1 mil. EUR
  • PRV  151,6 mil. EUR

Specifika a omezení:

 • Výzva č. 2 je určena místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě, a též MAS, kterým nebyla žádost v rámci první výzvy schválena.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím ISKP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>