Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Státní podpora sportu na období roku 2018 MŮJ KLUB

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Cílem tohoto programu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků.

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

 • Oprávněným žadatelem je spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož hlavním předmětem působení je v souladu s jeho stanovami sportovní činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Zaměření Programu MŮJ KLUB je výhradně orientováno na projektové financování s přímou podporou sportovních klubů, tělovýchovných jednot a tělocvičných jednot jako zabezpečení pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 až 23 let.
 • Dále je Program MŮJ KLUB jednoznačně projektové financování orientován na podporu údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku (mezi státním subjektem, obcí nebo sportovním spolkem). Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace finančních prostředků pro rok 2018 na Program MŮJ KLUB je 1 200 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Níže uvedené body (podmínky, pravidla) platí kumulativně. Tedy žadatel musí splnit všechna kritéria současně.
  • a) hlavní předmět činnosti v oblasti sportu s celostátní působností,
  • b) působit ke dni podání žádosti o dotaci déle jak 2 roky na území ČR,
  • c) je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, nebo trestný čin související s činností v oblasti sportu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen,
  • d) je bezdlužnou osobou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>