Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MV ČR – Program prevence kriminality na rok 2017

581189
Share Button

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjem žádostí:

 • Obce a DSO předkládají Žádosti na kraj nejpozději do 31. ledna 2017, nestanoví-li kraj jinak.
 • Kraj zašle na odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV záznam o svém posuzování, oba seznamy Žádostí včetně originálu všech Žádostí obcí a DSO a Žádost kraje (projekty, včetně povinných příloh) v termínu do 28. února 2017.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace je žadatel, kterým může být kraj, obec nebo DSO (dobrovolný svazek obcí).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční a na projekty programového financování (investiční projekty).
 • Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v rozsahu:
  • a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
  • b) zabezpečovací soubory,
  • c) vyhodnocovací soubory,
  • d) mříže,
  • e) osvětlení rizikových míst,
  • f) oplocení rizikových míst,
  • g) software pro bezpečnostní a preventivní účely,
  • h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,
  • i) sportovní hřiště a plácky.
 • Projekty, které nelze podřadit pod předchozí větu, jsou projekty neinvestiční.

Forma a výše podpory:

 • Vybudování městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) – I. etapa (zahájení) max. 1 000 000 Kč; v případě statutárních měst max. 1 500 000 Kč. Je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR.
 • Rozšíření MKDS o kamerové body, modernizace, zefektivnění i případné propojení MKDS s Policií ČR max. 350 000 Kč; v případě statutárních měst max. 550 000 Kč. Je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR.
 • V případě DSO platí pro body 1, 2 a jejich kombinaci součet limitů pro jednotlivé zapojené obce, maximálně však 2 000 000 Kč.
 • Vybudování, úprava a vybavení víceúčelových sportovních hřišť a plácků pro využití k organizovaným kolektivním aktivitám – max. 300 000 Kč.
 • Odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů:
  • a) sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. 250 Kč /1 hodinu vykonané práce,
  • b) psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500 Kč / 1 hodinu vykonané práce.
  • Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 800 hodin / rok.
 • Příspěvek na náklady na pobyty max. 400 Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy).
 • Příspěvek na mzdy asistentů prevence kriminality v maximální výši 20 000 Kč hrubé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit (tzv. superhrubá mzda) pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>