Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MV ČR – Výzva č. 7 k překládání žádostí v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního

shutterstock_155857265.jpg
Share Button

Cílem této výzvy je zajistit podporu nezletilým osobám bez doprovodu, které se nacházejí ve specializovaných zařízeních a zároveň proškolit pedagogické pracovníky, kteří tak budou lépe připraveni nejen na práci se žáky cizinců ze třetích zemí s odlišným mateřským jazykem (dále jen CTZ OMJ), ale i jejich zákonnými zástupci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 26. 5. 2016 do 13. 6. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování pomoci nezletilým osobám bez doprovodu - projekt musí zahrnovat následující povinné aktivity:
  • Sociální poradenství a asistence; Právní poradenství a asistence; Vzdělávací a sociokulturní aktivity; Volnočasové aktivity.
  • Mezi další podporované aktivity, již nepovinné patří: Odborná psychologická pomoc; Odborná pedagogická pomoc; Individuální či skupinové doučování.
 • Školení pedagogických pracovníků - projekt musí zahrnovat následující povinné aktivity:
  • Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu; Vzdělávání pedagogických pracovníků žáků CTZ OMJ a jejich metodická podpora; Síťování klíčových aktérů podílejících se na vzdělávání žáků CTZ OMJ; Informační kampaň.
  • V rámci projektu může být vytvořen a provozován webový portál pro metodickou podporu seminářů, školení či další podporu pedagogických pracovníků. Součástí projektu může být i vytvoření vhodných výukových materiálů pro pedagogy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 8,5 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory je 4,5 mil. Kč a maximální výše dotace činí 6,375 mil. Kč.
 • Projekty mohou být financovány až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů v případě nestátních neziskových organizací. Pro ostatní žadatele je určena maximální míra podpory do výše 75 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Při realizaci všech aktivit je nezbytné zajistit, aby osoby z cílové skupiny dostatečně rozuměly poskytovaným informacím, tj. buď prostřednictvím tlumočníka či zajištěním pracovníka, který hovoří jazykem srozumitelným pro konkrétní osobu.
 • V žádosti o podporu musí být uvedeno, jakým způsobem bude dorozumívání s cílovou skupinou zajištěno.
 • Místem realizace projektů je celá Česká republika, přičemž samotné aktivity mohou být realizovány pouze v příslušných zařízeních, ve kterých se osoby z cílové skupiny budou aktuálně nacházet.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>