Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe – 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

shutterstock_156844055.jpg
Share Button

Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • 19.A.a. - Producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ – aktivní zemědělec v období od 1. 10. 2016 do 31. 5. 2017.
 • 19.A.b.1. - Subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství, které provedly závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ v období od 1. 10. 2016 do 31. 5. 2017.
 • 19.A.b.2. - Producenti mléka a zpracovatelé mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti Q CZ a subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství.

Typy podporovaných projektů:

 • 19.A.a. – Podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ.
 • 19.A.b.1. - Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku Ministerstva zemědělství na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ.
 • 19.A.b.2. – Podpora producentům mléka a zpracovatelům mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti Q CZ a subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství, dle Věstníku Ministerstva zemědělství na částečnou úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb.

Forma a výše podpory:

 • 19.A.a. - Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů na předmět dotace, maximálně však do 80 000 Kč na příjemce dotace.
 • 19.A.b.1. - Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.
 • 19.A.b.2. - Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí před započetím plnění účelu dotace podat na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby) vyplněnou předběžnou žádost. Termín pro podání předběžné žádosti pro rok 2017 je nejpozději do 30. 9. 2016. Termín pro podání předběžných žádosti pro rok 2018 je nejpozději do 31. 5. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>