Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2016 – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do do 28. 2. 2017.

Příjemci podpory:

 • Všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.).
 • Zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.).
 • Doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
  • pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
  • přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích do 500 obyvatel (včetně) činí 2 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích nad 500 obyvatel činí 250 tisíc Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
 • Kritéria přijatelnosti jsou naplněna, pokud projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické stability).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>