Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 11/2016

image011
Share Button

Dotace na pořízení domácích čistíren odpadních vod. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.).

Typy podporovaných projektů:

 • Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu.
 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV.
 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém.
 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.
 • Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů).
 • Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
  • kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;
  • kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;
  • kapacita DČOV 16 – 50 EO: 240 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
 • Výzva je vyhlášena jako nesoutěžní, Žádosti budou administrovány průběžně, v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.
 • V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>