Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

nepomucky
Share Button

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci na obnovu drobných památek místního významu (např. kapliček, božích muk, památníků, pomníků, křížů, smírčích křížů, sochařských děl umístěných v interiéru atd.). Výzva se týká také objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale mají místní význam, což znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Žadatelem o dotaci může být vlastník, popřípadě nájemce takové památky. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány do 7. února 2018.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci těchto drobných objektů nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Typy podporovaných projektů:

  • Záchrana a oprava objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem (prioritou je dominantní postavení objektu v krajině nebo zástavbě obce, vztah objektu k historii obce, kulturně historická hodnota objektu a jeho stáří, vhodnost případného využití objektu s ohledem na jeho kulturně historické hodnoty).

Formy a výše podpory:

  • Maximální míra dotace dosahuje 50 % celkových nákladů projektu.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 15 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.

Specifikace a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. V rámci konkrétního dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.
  • Program je určen pro památky na území Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>