Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK Program EXPANZE – úvěry

shutterstock_152360909.jpg
Share Button

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2017 do 31. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu být malým a středním podnikatelem. Příjemce je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Typy podporovaných projektů:

 • Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru jsou:
  • a) dlouhodobý hmotný majetek: pořízení strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných). Náklady na pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných) jsou způsobilým výdajem do výše 40 % předpokládané výše způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru uvedených v žádosti o podporu.
  • b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zvýhodněným úvěrem). Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem. Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden finanční příspěvek.
 • Výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 2 mil. Kč, maximálně 45 mil. Kč.
 • Doba splatnosti úvěru: až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>