Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Proof of Concept – Výzva I

shutterstock_153590834.jpg
Share Button

Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Příjem žádostí:

  • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 3. 1. 2018 (8:00:00 hod.) do 4. 5. 2018 (23:59:59 hod.).

Příjemci podpory:

  • Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

Forma a výše podpory:

  • V žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se procentuálnímu podílu na způsobilých výdajích.
  • Maximální míra veřejné podpory je 60 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2. a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky.
  • Maximální míra veřejné podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2. b) a c) Výzvy.
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
  • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>